02 981 03 26, 0888 832 172 Български

News

New course - Internet of Things

Internet of Things (IoT) представлява иновативна технологична концепция, която позволява на много предмети около нас – домашни електроуреди, автомобили, производствени машини и цели сгради – да комуникират с глобалната мрежа, да изпълняват автоматизирано определени действия или да бъдат включвани, изключвани и управлявани от разстояние. Явлението е способно така да преустрои икономическите и обществени процеси, че да изключи необходимостта от участие на човека в много действия и операции.